MALERIER I LEVANGER

Melankoli 70x100 cm

KUNST I LEVANGER

Mitt navn er Oddvar Lynum. Jeg arbeider som kunstner i
Gallerv OKAI midt i Levanger sentrum.
Teknikkene jeg bruker er akryl- og akvarellmaling,
tegning med penn/blyant/pastell, keramikkskulpturer
og litt annet.


Det er et bredt spekter av kunst i Galleri OKAI.
Vi er fire kunstnerne som deler atelieret.
Vi har forskjellige spesialiteter og vi utfyller hverandre godt.

Atelieret er bra besøkt. Vi har kontakt med andre kunstnere,
og vi arrangerer kurs i atelieret.

Hjemmesiden oppdateres jevnlig.
I spalten til venstre vises til sider der bilder i forskjellige teknikker vises.


Akrylmalerier

Jeg arbeider mest med akryl, slik som maleriet her.
Akryl gir stor frihet i maleteknikken og det tørker fort.
Et maleri blir oftest til i en lengre prosess.
Sjelden blir det første motivet det endelige.
Jeg maler ofte nye motiv over gamle når jeg arbeider
meg fram til et endelig resultat.Akvareller

Akvarell er en spennende og utfordrende teknikk.
Der har en mindre kontroll med resultatet, fargene og vannet
bestemmer mye under arbeidet gang.
Derfor er gleden over en vellykket akvarell stor.

Tegninger

Tegning er den opprinnelige teknikken.
Det var den jeg begynte med som barn.
Fortsatt tegner jeg en god del, både skisser og mer ferdige bilder.
Det er stor frihet når en tegner, både i teknikker og redskaper.


Keramikkskulpturer

Arbeid med keramikk gir stor frihet og inspirasjon.
En kommer litt tilbake til barndommens snømann og andre figurer i tre.

En fin tredimensjonal avveksling fra arbeidet med flate malerier.