Fotoalbum

Vestland 70x100 cm

Mot vår 150x90 cm

Havnebyen 75x65 cm

709x70 cm

Ved Storfjorden 80x100 cm

Akrylmalerier som er hos Galleri SG i Trondheim.