Fotoalbum

Vestland 70x100 cm

Mot vår 150x90 cm

Akrylmalerier som er hos Galleri SG i Trondheim.